Inspirofest online
HR výzvy v "novém normálu"

ZDARMA
online

23. června, 
9:00–10:30 hod.

Stáhněte si
pozvánku (pdf)

Taky už se HRozně těšíte do kanceláří? Jaké změny tento návrat zaHRnuje? Pojďme společně dát doHRomady, jak si s nimi poHRát a vyHRát!

Náš host:


Ewa Kubín
(HR Director ve společnosti MallGroup)


Pro inspiraci se připojte i Vy a zjistěte, jaké výzvy očekávají HR po návratu do provozu.

Co se například dozvíte:


Co nám období restrikcí dalo a vzalo
V jaké fázi cesty k „novému normálu“ se teď nacházíme

Jak takový “nový normál“ může pro HR vypadat a jaké výzvy s sebou přináší

Kam se budou HR role a jejich agenda vyvíjet, a jaká na ně budou očekávání
Jak udržet nově nabyté dovednosti a změněné procesy

Cena:
ZDARMA

Kapacita
je omezena
na 100 účastníků

Maximálně
3 účastníci
z jedné společnosti

Registrace


Abychom se na INSPIROFEST co nejlépe připravili, vyplňte nám prosím tyto 2 otázky:

 • Vyberte
 • Již jsme se plně vrátili do kanceláří i do provozu
 • Zatím lidi dál necháváme na home office nebo na překážkách práce
 • Lidé se vrací do kanceláře nebo provozu a očekáváme plný návrat do 1 – 3 měsíců
 • Lidé se vrací do kanceláře nebo provozu a očekáváme plný návrat do konce roku
 • Lidé se vrací do kanceláře nebo provozu, ale plný návrat do konce roku neočekáváme, protože dál budeme home office využívat častěji anebo se výroba nevrátí na původní úroveň
 • V porovnání s dobou před krizí jsme neomezili provoz
 • Jiné – napište do text boxu
 • HR se více posune do role partnera byznysu a vedení firmy
 • HR se bude více zabývat budováním sounáležitosti s firmou a posilování firemní kultury
 • HR se více posune do role interních koučů, trenérů, mentorů
 • HR se více posune do role krizových manažerů
 • HR se stane více partnerem projektových manažerů
 • HR bude řešit více operativní úkoly než cokoliv jiného
 • HR bude daleko více pečovat o lidi a o jejich duševní pohodu v práci, případně i v soukromém životě
 • HR bude více dbát na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • HR bude více řešit téma koncepce úvazků a kombinaci práce z domova a z kanceláře
 • HR bude více pracovat na nastavení a vedení systému řízení výkonnosti
 • HR role se pravděpodobně změní, ale ještě si neumím představit, jak konkrétně
 • HR role se nijak zásadně nezmění
 • jiné - napište text do boxu