Doporučujeme k přečtení - Scaling up

Scaling up

(Verne Harnish – 2014, český překlad Roman Stupka a Pavel Křepelka)

Upřímně, většinu věcí o byznysu jsem se naučil během 5 let práce pro firmu Procter & Gamble. Ta firma byla neuvěřitelně dobře organizovaná – rozvoj lidí 70/20/10 v praxi, jasně definovaná strategie komunikovaná odshora, rozhodnutí byla jasná a jejich exekuce stoprocentní. Nikdy později, ani za 15 let práce pro naše klienty, jsem na nic podobného, resp. podobně dobrého, nenarazil. A souhlasím, je to až zarážející, ale prostě si to myslím😊

Proč o tom píšu – při čtení knížky Scaling Up od Verne Harnishe jsem zažíval déjà vu. V rámci jeho knihy, lépe řečeno spíše učebnice, jsem narazil na podobně uspořádaný pohled na byznys jako jsem zažil v P&G.

Podle autora se úspěšná firma musí zaměřit na 4 hlavní oblasti:

 • Nábor a udržení správných lidí na správných místech,
 • Vypracování strategie, která vás odliší od konkurence,
 • Efektivní exekuci svých procesů a projektů,
 • Udržovat dostatečné cash-flow, abyste odolali bouřím, které přijdou.

Autor ve své knize velmi didaktickým způsobem a s mnoha příklady nástrojů, jako jsou grafy a tabulky, představuje hlavní koncepty a opatření, která je třeba přijmout u každé z těchto oblastí.

Lidé

První bod cesty k úspěchu se týká lidí. Verne Harnish vysvětluje, že lidé nastupují do firem, ale rezignují kvůli špatným manažerům. Abyste tedy udrželi svůj tým spokojený a angažovaný, nemusíte nabízet obědy zdarma ani lekce jógy, ale spíše vybírat skvělé vedoucí. Dosazujte lidi na správná místa, zejména na vedoucí pozice. Tito mají za úkol zajistit, aby správní lidé dělali správné věci. Jakmile máte správné lidi, investujte do jejich rozvoje a školení.

Strategie

V rámci strategie věnuje Harnish velký prostor hodnotám - zdůrazňuje, že je důležité mít dobře stanovené hodnoty na všech úrovních podniku. Základní hodnoty jsou pravidla a hranice, které definují firemní kulturu a poskytují test "musí / nesmí" pro chování a rozhodování všech ve firmě. Vaše kultura a hodnoty by měly fungovat jako imunitní systém, který vylučuje lidi, kteří s nimi nejsou v souladu. Základní hodnoty jsou navíc výchozím bodem vaší strategie. Určují hlavní účel vaší organizace, proč existuje, a zhušťují odpovědi na tyto otázky do stručného prohlášení. Odtud se pak odvíjí sladění všech firemních aktivit, zejména náboru, přijímání a odměňování zaměstnanců. Ach jo, to je to P&G déjà vu😊

Exekuce

Se správnými lidmi a dobře definovanou strategií závisí další krok na cestě za úspěchem na kvalitním provedení úkolů.

Aby se tak stalo, navrhuje Verne Harnish následující návyky:

 •  Výkonný tým je zdravý a sladěný;
 • Všichni jsou si vědomi svého hlavního cíle pro toto čtvrtletí, aby společnost rostla;
 • Je dobře nastaveno tempo komunikace, takže tok informací v organizaci je rychlý a přesný;
 • Každý aspekt organizace má osobu odpovědnou za zajištění dosažení cílů;
 • Neustále se shromažďuje zpětná vazba od zaměstnanců, aby bylo možné identifikovat překážky a příležitosti ke zlepšení;
 • Často a přesně se provádí analýza zpětné vazby od zákazníků;
 • Všichni zaměstnanci by měli být schopni kvantitativně odpovědět, zda měli dobrý den nebo dobrý týden;
 • Plány a výsledky společnosti jsou viditelné pro všechny zaměstnance.

Cash flow

Nakonec Harnish hovoří o finančním řízení. Podle autora si nejlepší společnosti udržují 3 až 10krát větší finanční rezervy než jejich konkurenti. Skvělý příklad Billa Gatese v počátcích Microsoftu: stanovil, že společnost by měla vždy udržovat finanční rezervu, která pokryje jeden rok provozních nákladů.

Shrnutí knihy v kostce

Autor ve své knize velmi didaktickým způsobem a s mnoha příklady nástrojů, jako jsou grafy a tabulky, představuje hlavní koncepty a opatření, která je třeba přijmout u každé z oblastí: lidí, strategie, exekuce a cash flow. 

Recenzi pro Vás sepsal: David Fojtík