Manažér v roli kouča a mentora

Chcete dostávat tipy a triky profesionálů?

Jednou měsíčně Vám zašleme souhrn nejnovějších vychytávek a tipů na akce.

Ochrana osobních údajů

"Všetko, čo hľadáme, máme vo svojom vnútri. Človek má v sebe všetky odpovede. A preto každý človek je odborníkom iba na svoj vlastný život. Každý funguje tak, ako najlepšie vie, so zdrojmi, ktoré v tej chvíli má k dispozícii a s tým, čo je pre neho v tej chvíli najlepšie.“

Manažér má iba dve úlohy:  zabezpečiť, aby sa urobilo to, čo sa urobiť má a vytvárať podmienky pre rozvoj ľudí. Manažéri sú často tak zaneprázdnení tou prvou úlohou, že im nezostáva čas na tú druhú. Ak však pri práci využívajú koučovanie, zabezpečia obidve. (John Whitmore, Coaching for Performance)

Každý rozvoj môže byť iba sebarozvoj. Nikto nemôže prinútiť zamestnancov k tomu, aby sa rozvíjali: musia to chcieť sami. Organizácia však môže pomôcť vytvoriť prostredie, v ktorom zamestnanci budú túžiť po učení sa, osobnom raste a úspechu. Vo vytváraní takéhoto prostredia zohrávajú manažéri kľúčovú úlohu.

Pri zabezpečení plnenia úloh manažér:

 • Využíva existujúci potenciál ľudí, aby efektívne rozdelil úlohy
 • Monitoruje silné a slabé stránky ovplyvňujúce výkon
 • Zisťuje limity jednotlivých pracovníkov a identifikuje potreby rozvoja
  • využíva pritom kompetenčný model (ak ho firma má)
  •  využíva poznatky z hodnotiacich rozhovorov
 • Predvída nové úlohy a požiadavky vyplývajúce zo stratégie firmy
 • Identifikuje vhodných kandidátov na rozvoj
 • Rieši výpadok výkonu a potrebný rozvoj kompetencií napr. v súvislosti so zastupiteľnosťou
 • Identifikuje potenciálnych nástupníkov

Pri zabezpečovaní rozvoja:

 • Poskytuje spätnú väzbu
 • Motivuje pracovníka k rozvoju
 • Vťahuje pracovníka do aktívneho premýšľania o svojom rozvoji
 • Pripravuje ho na zvládnutie nových úloh v budúcnosti
 • Rozširuje kompetencie pracovníkov
 • Prideľuje cielene úlohy, ktoré majú rozvojový charakter

   

V diskusiách o moderných metódach osobného a profesijného rozvoja sa termín koučing stáva populárnym a stále častejšie používaným. I v jeho prípade si však nie vždy dokážeme jasne predstaviť, čo sa za ním skrýva. Často dostáva až mystický význam; niekedy sa koučingom označuje individuálne poradenstvo, inokedy niektoré formy psychoterapie.

Aké je miesto koučingu medzi ostatnými metódami zameranými na rozvoj človeka? Ako sa vyznať v tom, čo koučing je a čo nie? Na akých princípoch a prečo koučing funguje? Ako rozpoznať, kto je koučom a kto sa za neho iba vydáva? Poďme sa nad týmito otázkami zamyslieť a nachádzať praktické vodidlá, ako sa v tejto oblasti pohybovať istejšie.

Schopnosť umenia koučingu v riadiacich a manažérskych pozíciách je veľkou výhodou pre každého, kto vedie a riadi iných ľudí. Koučing je metóda na zvyšovanie potenciálu iných ľudí. Manažér pomáha pri vedení a učení svojich pracovníkov väčšej zodpovednosti, loajalite aj výkonnosti.  Očakávajte veľa praxe, trochu metodiky a minimum teórie, aj to podané hravou, zábavnou formou.

Rozdiel medzi koučingom a mentoringom

Koučing aj mentoring sú v súčasnosti veľmi často využívané rozvojové nástroje vo firmách celého sveta. V mnohom sú si podobné a majú aj zásadné odlišnosti. Spoločné pre oba prístupy je, že napomáhajú jednotlivcovi alebo tímu učiť sa, rozvíjať sa a napĺňať svoj potenciál. V mentoringu ide zväčša o dlhodobý proces. Slovo mentor pochádza z gréckej mytológie. Mentor bol priateľom Odysea, ktorý mu zveril svojho syna Telemachusa, keď sám odchádzal do vojny s Trójou.

Mentor mal naučiť Telemachusa všetko, čo potreboval pre život. Bol pre neho ako druhý otec a preto sa slovom mentor v súčasnosti označuje osoba, ktorá chce a vie odovzdať druhému svoje pracovné a životné skúsenosti. Mentoringom sa v súčasnom biznise rozumie taký vzťah, ktorý umožňuje ľuďom odovzdávať si profesionálne aj osobné skúsenosti za účelom ďalšieho rastu. Mentor je človek, ktorý má dostatok vedomostí a skúseností, ktoré odovzdáva mladším a/lebo menej skúseným zamestnancom a manažérom.

Mentoring zahŕňa počúvanie bez posudzovania, navrhovanie alternatív, odovzdávanie skúseností. Mentor ponúka spätnú väzbu a keď je to potrebné aj inštrukciu k používaniu vhodných techník a nástrojov. Mentoring je predovšetkým o pozitívnom nastavení, povzbudzovaní a najmä o snahe zlepšovať sa zo strany mentorovanej osoby alebo organizácie. Mentor vedie príkladom a vzorom. Pomáha Vám vidieť väčší obraz, a pochopiť politiku spoločnosti pre ktorú pracujete. Koučing zasa pomáha pracovníkovi zohľadniť viac svoje individuálne osobitosti, využiť svoj jedinečný talent. To nemôže dostať „zvonka“.

Mentor môže pri svojej práci na rozvoji menteeho využívať aj koučing a koučovací štýl . Takto vnímame zrozumiteľný vzťah medzi koučingom a mentoringom, pri vedení ľudí, kde sa obe role vzájomne podporujú. Koučovacie zručnosti dávajú mentorovi efektívnosť a flexibilitu a pozitívne nastavenie  a múdrosť mentora posilňujú rolu kouča. Tieto dva pojmy sú čoraz viac prepojené a ak sú správne používané vedú k rozvoju zručností, dotváraniu postojov a zlepšeniu pracovného výkonu.

Autor článku: Ján Dubnička - Kouč, týmový kouč, facilitátor, lektor