Christina Hemmingsen​

Projekt Management & Team Performance a trenér (DK, ENG)

Něco pracovního

Christina během své kariéry pracovala v oblasti IT, lidí a vzdělávání. Začínala v oblasti IT, kde vyvíjela e-learning, přešla k projektovému řízení vývoje a implementace IT řešení a později pracovala jako projektová manažerka v Dánské pojišťovací akademii, kde se zaměřovala na vývoj kombinovaného vzdělávání ve vysoce specializované oblasti.

S více než 20letými zkušenostmi projektové manažerky je jejím cílem přimět týmy k výkonům. Christina je školitelka a facilitátorka plná energie a nadšení.

Co o sobě Christina ještě prozradila:

1) Jakým tématům se při rozvoji lidí věnuješ?


Mám velmi širokou škálu témat, která školím a využívám ve své facilitaci. Projektový management, dovednosti prezentace, řešení konfliktů, design thinking a grafická facilitace jsou některé z témat, která školím. A při mé facilitaci skupin často kombinuji všechny tyto prvky, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám skupiny.


2) Co tě v životě ovlivnilo a jak se to projevuje ve tvé práci?


Pracuji v oblasti rozvoje dovedností více než 20 let a pohání mě vášeň pomáhat jiným se rozvíjet. V mých ranních letech jako projektová manažerka jsem se naučila, že bez ohledu na systém či technologii, kterou chcete implementovat, vždy jde o lidi. A to je vždy můj cíl.


3) Proč pracuješ právě pro humancraft?


Protože pro mě je to skvělá příležitost pracovat mezinárodně. A protože miluji mindset a hodnoty společnosti humancraft.


4) Co byla dosud tvoje největší výzva při rozvoji jiných?


Kultura. Pocházím ze Skandinávie a mám velmi přímý přístup ke všemu. Říkám velmi upřímně a řeším problémy přímo. To ale není vždy stejné v jiných kulturách, a ustavičně si to uvědomuji a stále se učím více o tom, jak se různé kultury chovají a reagují.