Rozvoj s měřitelným přínosem pro byznys

Pomůže účastníkům prostřednictvím rozvoje vytvořit dopad na firemní výsledky, tento dopad věrohodně změřit a prokázat managementu.

trenér: 
Stanislav Tichý

7. 10. 2020 v čase 9:00 - 17:00 
Animika Hub
Křižíkova 176/27, Praha

Obsah tréninku

Slabinou většiny firemních rozvojových programů je jejich nejasný výsledek. Zjistěte, jak na to jít chytře a výsledků dosáhnout.  


Workshop Rozvoj s měřitelným přínosem pro byznys pomáhá účastníkům definovat, jak vypadá úspěch programu a jak jej budou vyhodnocovat, sledovat faktory, na které mají přímý vliv a z toho pohledu vyjednat s byznysem cíle programu. Ve výsledku jim pomáhá naplňovat roli doručovatele hodnoty pro byznys a získat zodpovědnost manažerů za rozvoj a implementaci.

Témata, která na tréninku probereme:

Co je možné - příklady projektů s dopadem

Měřitelné výsledky rozvoje - Proč měřit a Kde je problém

Změna dosažená rozvojem - Jak změnit rutinu

Jak vybrat vzdělávací programy, kterým má smysl se z hlediska zvyšování efektivity věnovat 

Praktické využití Kirkpatrick metody – Nástroje

Kultura učící se organizace a jak ji změřit

Kirkpatrick design - vlastní programy účastníků


Po absolvování tohoto tréninku budete schopni:

zvýšit tréninkovou efektivitu

připravit design vzdělávacího programu, který reálně ovlivní výsledky Vaší společnosti

nastavit vzdělávací program tak, aby bylo možno prokázat výsledky vzdělávání a rozvoje managementu

vybrat vzdělávací programy, kterým má největší smysl se z hlediska zvyšování efektivity věnovat

50 % tréninku teorie a 50 % tréninku praktický nácvik, kdy si každý z účastníků rozpracuje svůj konkrétní rozvojový program. Po tréninku budete vybaveni teorií i praxí a budete připraveni pustit se ihned do práce.  

Cena:

5.200,- Kč + DPH

Při offline tréninku veškeré materiály, se kterými budeme pracovat, obdržíte na místě. Občerstvení (káva, čaj, voda, ovoce, koláč, chlebíčky) bude v průběhu tréninku zajištěno, oběd je ve vlastní režii.

Maximální počet účastníků je 12.

Registrace

U nás je váš e-mail v bezpečí. Přečtěte si Podmínky zpracování osobních údajů.