CX-Ray - Company network analýza

Pro firmy poháněné reálnými daty. Company Network Analýza CX-Ray Vám pomůže získat z lidí a týmů to nejlepší..

Nám v humancraftu se tento model osvědčil léty praxe. Máme reálné výsledky, popsané případové studie a spoustu zkušeností. Podle této metodologie nejen měříme přínos, ale především ji používáme jako designový přístup při návrhu komplexnějších programů
Obecně z našich zkušeností vyplývá, že aplikace modelu i na složité problémy dosahuje překvapivě dobrých výsledků. Za největší přednost tohoto modelu považujeme vtažení všech klíčových účastníků – dodavatele, HR a managementu – do řešení problému s jasným rozdělením zodpovědností a přímočarým tahem na branku.

Co přináší?

Přináší pravidelné, podrobné a srozumitelné vhledy o fungování jednotlivců a týmů v komunitě pracovníků a manažerů celé společnosti..
Podpoří reálnými daty strategické diskuse o rozvoji organizace, efektivitě týmů a potenciálu jednotlivců na všech úrovních organizace.
Přináší porovnání formální struktury společnosti se skutečnou žitou neformální strukturou. Budete moci snáze intervenovat a pomoci zvednout výkonnost / zefektivnit provoz.
Uvidíte v čase dopady změn způsobu práce, přeskupení a další intervence na fungování lidí v organizaci (např. práce v hybridních týmech), což Vám umožní dělat lepší rozhodnutí.
Rozšíření moderního "data-driven" přístupu z oblasti řízení businessu a zákaznické zkušenosti hlouběji do oblasti práce s vlastními lidmi..

Získáte názor komunity a jejich komentáře na:

Kdo s ostatními neformálně sdílí informace?

Kdo vytváří mosty napříč oddělením?

Kdo vytváří mosty napříč celou organizací?

Kdo s ostatními sdílí zkušenosti?

Kdo je kolegy vnímán jako mentor?

Kdo má podle kolegů potenciál k vedení lidí?

Kdo má potenciál stát se skutečným expertem?

Kdo je přirozeným názorovým vůdcem?

Jaký vliv má názorový vůdce?

Kdo jsou klíčový hráči?

Jaká je míra přijetí firemní strategie mezi lidmi?

Kdo jsou lidé vysoce motivovaní podávat výkon?

Na koho z nových spolupracovníků se zapomíná?

Kdo se může cítit izolován po nástupu?

U koho se vyskytuje riziko nízké efektivity?

U koho je výrazné riziko "vyhoření"?

Po uzavření průzkumu

Automaticky vygenerované výsledky s benchmarky a příklady dobré praxe

1 den

Organizační rozvoj v závislosti na průzkumech

1–3 měsíce

Pravidelné opakování průzkumu (obvykle na kvartální nebo půlroční bázi)

3–5 dnů

Využíváme dlouhodobě ověřené nástroje, které neustále rozvíjíme a na jejich základě vyvíjíme nové. Využijeme je i pro váš rozvoj.

Oblasti rozvoje

Každé prostředí vyžaduje vyladěnou kombinaci nástrojů a technik. Proto využíváme nástroje, se kterými pracují špičkové týmy po celém světě, a přidáváme k nim i vlastní produkty. Ty jsme vyvinuli na základě dlouholetých zkušeností s mnoha klienty a rozvojem jejich lidí.

Komplexní a rozvojové programy

Leadership
 

Talentové
programy

Insights
a Lumina

Soft
skills

Prodejní
dovednosti

Kontaktujte nás

Rádi Vám budeme užiteční. Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci. Ozveme se Vám zpět. Děkujeme.


E  hello@humancraft.cz
T  +420 777 023 503

  • Leadership
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma