Hodnocení efektivity Kirkpatrick

Říkáme, že „reálně měníme věci k lepšímu“. Ale jak vlastně zjistíme, že se to děje? Jak změříme reálný posun?

Kirkpatrickův model podporuje rozvoj strategického partnerství mezi HR a business funkcemi.

Před více než 60 lety Don Kirkpatrick použil čtyři slova, která dodnes charakterizují světově nejrozšířenější model hodnocení efektivity vzdělávání: reakce, učení se, chování a výsledek. Jinými slovy každou vzdělávací akci můžeme měřit podle toho, jak na ni reagují její účastníci, zdali se něco naučili, a konečně jestli podle toho změnili své chování, které následně přispělo k žádoucím výsledkům. 

Nám v humancraftu se tento model osvědčil léty praxe. Máme reálné výsledky, popsané případové studie a spoustu zkušeností. Podle této metodologie nejen měříme přínos, ale především ji používáme jako designový přístup při návrhu komplexnějších programů
Obecně z našich zkušeností vyplývá, že aplikace modelu i na složité problémy dosahuje překvapivě dobrých výsledků. Za největší přednost tohoto modelu považujeme vtažení všech klíčových účastníků – dodavatele, HR a managementu – do řešení problému s jasným rozdělením zodpovědností a přímočarým tahem na branku.

Na co Kirkpatrikův model odpoví?

Jak rozložit zodpovědnost za výsledky vzdělávacích aktivit mezi HR a business.
Jak motivovat manažery ke spolupráci na rozvoji svých podřízených.
Jak zefektivnit stávající strategické (klíčové) rozvojové aktivity a přesvědčivě prokázat jejich dopad na výsledky.

Využíváme dlouhodobě ověřené nástroje, které neustále rozvíjíme a na jejich základě vyvíjíme nové. Využijeme je i pro váš rozvoj.

Oblasti rozvoje

Každé prostředí vyžaduje vyladěnou kombinaci nástrojů a technik. Proto využíváme nástroje, se kterými pracují špičkové týmy po celém světě, a přidáváme k nim i vlastní produkty. Ty jsme vyvinuli na základě dlouholetých zkušeností s mnoha klienty a rozvojem jejich lidí.

Komplexní a rozvojové programy

Leadership
 

Talentové
programy

Insights
a Lumina

Soft
skills

Prodejní
dovednosti

Kontaktujte nás

Rádi Vám budeme užiteční. Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci. Ozveme se Vám zpět. Děkujeme.


E  hello@humancraft.cz
T  +420 777 023 503

  • Leadership
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma
  • Další rozvojové téma