Základy orientačního myšlení

Trénink správného rozhodování za podmínek nejistoty.

Dnešní doba nenahrává pomalému uzrávání myšlenek ani příliš dlouhodobému plánování. Jsme v leadership týmech nucení se rychle adaptovat na měnící se podmínky, rozhodovat se za podmínek velké nejednoznačnosti a odvážně experimentovat v neznámých situacích. Pracujeme s pravděpodobnostmi a scénáři. Tyto podmínky mohou vést bez tréninku ke snížené efektivitě rozhodovací kompetence leadership týmů.

Jednotlivci i týmy mohou buď „zamrznout“, kdy důležitá rozhodnutí odsouvají a čeká se, než bude pozdě. Nebo začnou zbytečně riskovat, kdy vše na základě hlasu intuice vsadí na jednu kartu. Nechají se svést z rozumné stezky plejádou kognitivních omylů, neotestují si výchozí předpoklady a správnost vlastní úvahy. Prostě se vrhnou na rozhodnutí se slovy, že „lepší je něco udělat, než vůbec nic“. Ještě lepší je ale udělat vědomě funkční rozhodnutí a svou taktiku postupně korigovat, jak se postupně seznamujeme s novými skutečnostmi.

V humancraftu rádi hledáme paralely mezi sportem a prací, od horolezectví a potápění, až po bojová umění a týmové sporty. Je to tak proto, že sport nám pomáhá rozvíjet specifické dovednosti, které se mohou hodit i v leadershipu a podnikání. Sportem, který výborně simuluje rozhodovací situaci leaderů ve VUCA světě je orientační běh. Musíme se při něm vyznat v náročném a proměnlivém terénu, ke kterému dostáváte mapu až při startu, kdy všem běží čas. Od prvního momentu závodu jsme pod objektivním i subjektivním tlakem a v silné konkurenci ostatních závodníků. O výsledku závodu rozhoduje stejně tak fyzická připravenost, jako hlava – a to doslova. Pokud si chybně rozmyslíme taktiku nebo se přestaneme vědomě kontrolovat, okamžitě dostáváme od přírody zpětnou vazbu: Zabloudíme. – „počkejte, nebo jsme nezabloudili?“ Proto, ač špičkoví orientační běžci postupují relativně rychle, současně jednají vysoce vědomě a nevrhají se „bezhlavě“ do zbytečných rizik. Když udělají chybu, zpětně jí poctivě analyzují a vyvodí z toho ponaučení do příštích závodů. Skvělé je, že schopnost vědomě se rozhodovat při orienťáku v lese se dá na vlastní kůži zažít, simulovat a dá se v ní i výrazně zdokonalit. A co více, lze tuto inspiraci aplikovat do board roomu a zvednout kvalitu rozhodování leadership týmů, kde jde o víc než o radost z vyhraného závodu v krásné přírodě.

Proto jsme s týmem Vaška Zakouřila, který je zároveň trenérem elitních orientačních běžců & zároveň místopředsedou představenstva velké telekomunikační firmy, společně vytvořili a úspěšně otestovali, celodenní inspirativní program pro leadership týmy. Nazvali jsme ho Základy orientačního myšlení. Program probíhá část dne v lese, kde tým postavíme na trasu a všichni zažijí závod na vlastní kůži (dokonce jsme v několika případech ani neběhali, ale kvůli fyzickým omezením účastníků jsme měli orientační chůzi). Předtím ale účastníky vybavíme nezbytnou přípravou, kdy se bavíme nad reálnými závodními mapami o kognitivních pastech v rozhodování. Řešíme společně, jak se projevují tyto pasti při hledání optimální strategie a taktiky na lesní trase a současně ve firemním rozhodování a jak jim lze prakticky čelit. Intenzivnímu emočnímu zážitku ze závodu následuje rozbor strategií s elektronickou tužkou, a především důkladná diskuse o přenosu zjištěného do reálného rozhodování aktuálních problémů ve firmě. A protože je program oblíbený, zapojujeme další členy Vaškova závodního týmu, kteří mají podobně rozsáhlé byznys zkušenosti z vedení mezinárodních týmů.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte svého obchodníka a my se s Vámi rádi spojíme.