Klára Keharová

Trenér a vizuální facilitátor

Něco pracovního

Klára je vzděláním psycholog a duší kreativec. Zajímá se o vztahy a komunikaci a hledá možnosti, jak je zlepšovat. Jako terapeut pracuje s jednotlivci i páry, jako facilitátor pomáhá skupinám a týmům lépe si porozumět a dojít ke společnému cíli. Svou největší vášeň však objevila v oblasti vizualizace myšlenek a vizuální komunikace. Její práci můžete ocenit pokud chcete vizuálně zachytit průběh akce (grafický záznam), využít vizuální prvky během společného hledání řešení (vizuální facilitace) nebo komunikovat a prezentovat jednoduchými obrázky. Její “výsostnou disciplínou” je digitální kreslení. Svůj iPad v podstatě nepustí z ruky a umí na něm nejrůznější triky od živého zaznamenání virtuální konference po tvorbu kresleného videa.

Něco osobního

Klářiny zájmy většinou odráží její aktuální profesní vášně, ráda čte a neustále se vzdělává. Kreslení ji bavilo už odmalička, její školní poznámky byly zásadně v barvách a s ilustracemi. Teprve, když před lety viděla poprvé Beu v akci, zjistila, že může propojit vše co zná a miluje do jedné činnosti. Od té doby nedělá nic jiného než, že zlepšuje své dovednosti a rozšiřuje možnosti, které kreslení přináší. Kreslí a maluje různými způsoby (digitálně, akvarelovými barvami, olejem na plátno, krasopsaní inkoustem i na iPadu ...), a to v každé volné chvíli. A těch volných chvil je jak šafránu, v současné době je totiž na rodičovské dovolené. Mateřství je pro ni teď obdobím, které ji rozšiřuje obzory a přináší zajímavou a někdy i náročnou sebezkušenost.