Jak Insights Discovery pomáhá výkonným týmům?

Insights Discovery může jako špičkový nástroj pomoci zlepšit výkon týmu čtyřmi základními způsoby: podporuje sebereflexi lídra a členů týmu, zvyšuje důvěru v rámci týmu, vede k většímu vzájemnému respektu k psychologickým odlišnostem lidí v týmu a povzbuzuje jejich efektivnější komunikaci.

Insights Discovery pracuje se čtyřbarevným modelem osobnosti, který lépe pomáhá pochopit jedinečnost a osobnostní nastavení každého člena týmu a jejich komunikační preference.

Říká se, že lidé neodcházejí od firmy, ale od lídra. 

Prvním krokem k high performing týmu je samotný lídr s dobrou schopností sebereflexe a učení se z vlastních chyb. Insights Discovery pomáhá lídrům porozumět svým silným a slabým stránkám a tomu, jak mohou jejich kroky působit na druhé a pozitivně nebo negativně působit na celý tým.

Díky lepšímu sebepoznání mohou lídři přizpůsobit svůj styl tak, aby lépe motivovali, vedli a inspirovali svůj tým a přitom zůstat autentičtí. Horkou novinkou na českém trhu je program Self-Aware leader, který pracuje s pokročilou Insights zprávou určenou všem, kteří vedou jakýkoliv tým. Ačkoliv je zatím v angličtině, dává šanci lídrovi prozkoumat klíčové aspekty jeho působení na tým, např. práci s vizí, s motivací lidí nebo s výkonností.

Základem úspěšného týmu je důvěra. Insights Discovery podporuje psychologické bezpečí a důvěru v týmu tím, že podporuje vzájemné poznání a pochopení.

Jako jeden z užitečných nástrojů podporujících budování důvěry v týmu doporučuje Insights Discovery i Patrick Lencioni. Pomáhá členům týmu pomáhá vzájemně porozumět jedinečným perspektivám. Členové týmu si tak lépe uvědomují, že všichni pracují na stejném cíli, i když každý přispívá svým jedinečným způsobem.

Výkon týmu také podporuje vzájemný respekt a porozumění. Lidé tak mohou nalézt lepší řešení a pokud se v týmu cítí přijatí, přinášejí lepší nápady. Insights Discovery pomáhá členům týmu pochopit, že každý má kromě svých silných i slabých stránek i svůj „stín“. Stín bychom měli aktivně prozkoumat a přijmout a tím vědomě snížit pravděpodobnost, že bude negativně ovlivňovat naše rozhodnutí a naše vztahy. Vzájemné porozumění podporuje respekt, protože členové týmu oceňují jedinečné příspěvky svých kolegů. Pomáhá to také omezit neproduktivní konflikty, protože členové týmu s větší pravděpodobností chápou a přijímají vzájemné rozdíly.

A konečně, Insights Discovery může výrazně zlepšit týmovou komunikaci. Díky vzájemnému porozumění komunikačním preferencím mohou členové týmu přizpůsobit svůj styl tak, aby bylo zvýšili šanci, že jejich sdělení bude i správně pochopeno a přijato. To vede k hladší komunikaci, menšímu počtu nedorozumění a produktivnějšímu týmovému prostředí.

Závěrem lze říci, že Insights Discovery je mocný nástroj, který může výrazně pomáhat jednotlivcům i celým týmům pracovat naplno a dosahovat svého potenciálu. Chcete probrat situaci ve vašem týmu? Zeptejte se svého KAMa nebo nám zavolejte.

Autor článku: 

Petr Moravec - Partner & Innovation Lead

petr.moravec@humancraft.cz