Jak rozvojem měnit životy

Inspirofest

23. března 2022

Online

Firemní rozvojové programy trpí známými neduhy. 
Patří mezi ně problém s ochotou učit se něco nového a pak to využívat v praxi. Někdy se také rozvoj nesoustředí na ty kompetence, které v práci přinesou největší výsledek a rozvojové programy nejsou zaměřeny na změnu rutiny. A hlavně také nejsou zaměřeny na přínos pro byznys a podle toho vyhodnocovány.

Hosté

Jitka 
Blažková

Ředitelka jazykové školy Threshold Training Associates

Marek
Vosecký

Senior management consultant, Innovator & CF HERO Founder

Hlavní témata inspirofestu 

Na humancraft Inspirofestu jsme se podívali, jak se s těmito neduhy vypořádat a jak využít rozvoj k zužitkování toho nejcennějšího aktiva, které každá firma má – svých lidí. Podívali jsme se na aktuální data z českého firemního vzdělávání – jaké jsou problémy a příležitosti k inspiraci. Získali jsme inspiraci z jazykové školy – jak rozvíjejí vnitřní motivaci svých studentů se nejen účastnit, ale skutečně se nové znalosti naučit a používat. Poslechli jsme si silný příběh rozvojového systému pro děti s cystickou fibrózou – jak pomáhají dětem převzít zodpovědnost a vybudovat si návyky, které jim výrazně prodlouží život. Podívali jsme se také na to, jak obohatit typické firemní rozvojové programy, aby přinesly skutečnou změnu. Ukázali jsme Vám praktickou ukázku  micro-learningové aplikace, která pomáhá po tréninku budovat nový návyk.

aktuální data z českého firemního vzdělávání – jaké jsou problémy a příležitosti k inspiraci
Získali jsme inspiraci z jazykové školy – jak rozvíjejí vnitřní motivaci svých studentů se nejen účastnit, ale skutečně se nové znalosti naučit a používat
Poslechli jsme si silný příběh rozvojového systému pro děti s cystickou fibrózou – jak pomáhají dětem převzít zodpovědnost a vybudovat si návyky, které jim výrazně prodlouží život

Záznam z akce

Své zkušenosti z toho, jak k této problematice přistupují v jazykové škole Threshold Training Associates nám prozradila Jitka Blažková. Silný příběh o motivaci dětí s cystickou fibrózou nám nasdílel Marek Vosetský a jeho CF HERO.

Průvodci
Inspirofestem

Standa Tichý

Partner, key account manager, trenér, konzultant

Standa se k spoluzakladatelům firmy přidal v roce 2004 a kromě obchodníka, trenéra a konzultanta si na pár let střihnul i roli Managing Directora. Dnes Standa v humancraftu nejraději připravuje a rozjíždí rozvojové programy s hmatatelným přínosem pro byznys. Je také členem Maturity Institute, který pomáhá firmám s měřením a rozvojem nehmatatelné oblasti firemní kultury a lidského kapitálu.

Jana Křížková

Trenér, konzultant, facilitátor

Jana má za sebou 20 let působení v jedné z největších mezinárodních korporací na světě. Zde postupně zastávala mnoho pozic v obchodním oddělení – od obchodního zástupce přes key account manažera až na pozice se zodpovědností za celkovou obchodní spolupráci s klíčovými maloobchodními řetězci. Její specializací jsou praktická cvičení a zážitková forma vzdělávání. Navíc externě spolupracuje s VŠE, kde ji baví a inspirují názory studentů.